Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Troska o bezpieczeństwo mieszkańców

20 lutego 2014, 15:38

Dążąc do konsekwentnego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w Jaworznie, już piętnasty rok z rzędu miasto wspiera działalność Komendy Miejskiej Policji. Oprócz praktykowanej od wielu lat pomocy polegającej na finansowaniu etatów i nadgodzin funkcjonariuszy, w tym roku prezydent Paweł Silbert postanowił przekazać także środki na dotację do zakupu nowych radiowozów. Okazją do uroczystego przekazania pojazdów była doroczna odprawa podsumowująca prace jaworznickich policjantów.

Podejmowane działania i finansowe wsparcie Policji mają ścisły związek z kontynuowanym w mieście programem poprawy bezpieczeństwa „Tarcza”, którego głównym założeniem jest walka z drobną przestępczością. W sumie przekazana komendzie kwota przekroczy w tym roku 930 tys. zł.

- Finansowe wspomaganie Policji ma na celu przede wszystkim poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa w mieście - wyjaśnia Zastępca Prezydenta Miasta Dariusz Starzycki. - Zwiększenie patroli policyjnych w rejonach i w dniach uznanych za najbardziej zagrożone niewątpliwie podnosi poczucie bezpieczeństwa jaworznian. Nowoczesne i sprawne radiowozy pozwalają natomiast na skuteczniejsze działanie i skrócenie czasu reakcji funkcjonariuszy.

Ostatnio można było przeczytać o sukcesach lokalnych funkcjonariuszy i miejskiego systemu monitoringu wjazdów na polu walki ze złodziejami pojazdów - Samochody jaworznian są bezpieczne - statystyki pokazane na spotkaniu przez komendanta jaworznickiej KMP Piotra Sidzine pokazały jednak, że powodów do zadowolenia jest znacznie więcej. Za duży sukces można uznać na przykład znaczny spadek wypadków, a szczególnie tych najbardziej tragicznych - na naszych drogach. Okazuje się, że przebudowa układu drogowego Jaworzna, wypchnięcie ruchu ciężkiego na obrzeża miasta, współpraca z Inspekcją Transportu Drogowego oraz regularne i konsekwentne kontrole prowadzone przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego wpłynęły na znaczna poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców.

Wszyscy obecni na spotkaniu w komendzie goście, wśród których znaleźli się m.in. Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Zbigniew Klimus, prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie Ewa Łąpińska, szefowa prokuratury Lilianna Sobańska oraz prezydenci Paweł Silbert i Dariusz Starzycki, zgodnie uznali wyniki jaworznickich policjantów za zadowalające i podziękowali im za sumienną i skuteczną służbę. Komendant Sidzina zapewnił natomiast, że funkcjonariusze w dalszym ciągu będą skutecznie zwalczać przejawy przestępczości oraz patologii i nie spoczną w działaniach zmierzających do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno jaworznian, jak i mieszkańców całego regionu.