Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

"Kompas" nadal wskazuje dobrą drogę

11 lutego 2014, 12:07

Blisko rok trwają działania w ramach projektu integracji i aktywizacji jaworznian zamieszkujących bloki socjalne - "Kompas". Dzięki tej inicjatywie, dzieci i młodzież mogli skorzystać m.in. z zajęć plastycznych i sportowych, a także wziąć udział w imprezach okolicznościowych.

W ramach programu aktywizowano również osoby dorosłe, które poprzez zaangażowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i  Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, podjęły prace społeczne użyteczne i roboty publiczne oraz wzięły udział w szkoleniach i warsztatach.

- Realizując program spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Wsparło nas wiele instytucji miejskich oferując zajęcia dla dzieci i młodzieży, czy organizując wycieczki dla dzieci objętych programem - mówi Tomasz Gebel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.

W ramach projektu z dodatkowych zajęć skorzystała połowa zamieszkałych w lokalach socjalnych dzieci.

-  Realizujemy program, żeby pokazać tym młodym ludziom drogę rozwoju. Chcemy pokazać, że poza blokami socjalnymi toczy się ciekawe życie i że można skorzystać z wielu możliwości. Trzeba wyrazić tylko chęć, a otworzy się wiele drzwi - tłumaczy zastępca prezydenta, Dariusz Starzycki.

Z projektu "Kompas" skorzystało też 15 dorosłych mieszkańców bloków socjalnych, którzy w większości zaangażowani zostali do wykonania robót publicznych na rzecz miejskich jednostek. Zainteresowani mogli również skorzystać ze szkoleń w Punkcie Integracji Społecznej i Zawodowej oraz w warsztatach organizowanych przez Centrum Integracji Społecznej.

- Nie chcemy i nie stygmatyzujemy mieszkańców bloków socjalnych. Poprzez aktywną pomoc, dostosowaną do ich realnych potrzeb chcemy zapewnić im wsparcie pod względem społecznym, wychowawczym i zawodowym - dodaje Dariusz Starzycki.