Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Wyrok w sprawie "Co Tydzień"

7 lutego 2014, 14:16

fot. © apops - Fotolia.com

fot. © apops - Fotolia.com

Do urzędu dotarł wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie opublikowania przez redaktora Józefa Matysika tekstu zawierającego nieprawdziwe informacje. W uzasadnieniu sąd podkreśla m.in. brak dziennikarskiej rzetelności w materiale gazety "Co Tydzień".

Uzasadnienie wyroku, w którym sąd uznał redaktora Matysika winnym naruszenia dóbr osobistych Gminy Jaworzno ma 13 stron, na których szczegółowo opisane są uchybienia, jakich dopuścił się dziennikarz przy publikacji materiału pt. "To pani jeszcze żyje?". W dokumencie można przeczytać m.in:

"Felieton pozwanego (Józefa Matysika - przyp. red.) nie ma nic wspólnego z rzetelnością dziennikarską (...)"

"Za brakiem rzetelności dziennikarskiej po stronie pozwanego przemawia także okoliczność, że autor publikacji (Józef Matysik - przyp. red.) - pozwany - poprzestał na jednostronnej relacji (...), nie interesował się stanowiskiem powódki (Gminy Jaworzno - przyp. red.)".

"(...) oczywistym jest, że pozwany (Józef Matysik - przyp. red.) jako autor felietonu swoim zachowaniem naruszył powołaną normę i w chwili naruszenia musiał mieć tego świadomość, skoro przed publikacją nie podjął żadnych kroków w kierunku weryfikacji zasłyszanych informacji."

"(...) podanie jej (informacji prasowej - przyp. red.) do wiadomości bez sprawdzenia jej prawdziwości, było działaniem niespełniającym warunków rzetelności dziennikarskiej i staranności pracy dziennikarza".

Pełne orzeczenie sądu można przeczytać poniżej. Wyrok nie jest prawomocny.