Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Prezydent: Nie likwidujemy Ciężkowianki

7 lutego 2014, 13:18

Prezydent Miasta podkreśla: Nie ma, ani nigdy nie było pomysłów likwidacji, czy też ograniczenia działalności LKS "Ciężkowianka” i klubu środowiskowego "Wega”. Obie te instytucje pełnią bowiem ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. Jednak z całą pewnością należy na nowo uporządkować zasady, na jakich wykorzystywane są klubowe budynki. Kontynuacja bieżących umów - w świetle wyników kontroli przeprowadzonej w Biurze Obrotu Nieruchomościami UM - jest niemożliwa, z czym zgadzają się obie strony.

Wczoraj zarząd klubu LKS Ciężkowianka - zgodnie z deklaracjami złożonymi na wcześniejszym spotkaniu z mieszkańcami Ciężkowic - otrzymał dwie propozycje współpracy. Pierwsza z nich zakłada, że zarówno boisko sportowe, plac zabaw jak i budynki zostaną klubowi wydzierżawione po preferencyjnej stawce 6 groszy rocznie z metr kwadratowy. Druga propozycja - budynki trafiają pod zarząd Miejskiego Centrum Kultury i Sportu, który może pełnić rolę gospodarza, a LKS wynajmuje zadeklarowaną powierzchnię budynku i dzierżawi boisko sportowe.

Do obu tych propozycji zarząd klubu obiecał ustosunkować się w przeciągu kilku najbliższych dni.

- Nie podejmujemy żadnych kroków w kierunku likwidacji klubu czy też świetlicy środowiskowej. Nie mamy zresztą ku temu żadnych  uprawnień - mówi Tadeusz Kaczmarek, zastępca Prezydenta Miasta. - Chcemy, aby ośrodki te w Ciężkowicach nadal funkcjonowały. Zaproponowane przez nas stawki dzierżawy są bardzo preferencyjne i jednakowe dla wszystkich działających w mieście klubów. Chcemy jednocześnie uregulować zasady na jakich współpracują z nami wszystkie kluby sportowe w mieście, w tym również Ciężkowianka.