Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

JBO: wszystko przed nami

21 stycznia 2014, 15:34

W środę, 22 stycznia kończy się czas przyjmowania ankiet z uwagami do ubiegłorocznej edycji jaworznickiego budżetu obywatelskiego. To jednak nie oznacza, że zamykamy etap konsultacji z mieszkańcami. Jak tłumaczy Ewa Sidełko-Paleczny, przewodnicząca Zespołu ds. JBO - tak naprawdę wszystko przed nami.

- Po zakończeniu procedury wyłaniania zadań do JBO na 2014 rok zaproponowaliśmy wspólną pracę nad jego przyszłoroczną edycją. Na spotkaniu organizacyjnym, które odbyło się 5 grudnia ub. roku z udziałem klubów radnych oraz laureatów pierwszego JBO, przyjęliśmy zasady pracy zespołu i plan pracy na najbliższy czas - przypomina Ewa Sidełko-Paleczny, Sekretarz Miasta. - Po wypracowaniu zasad skierujemy je do zaopiniowania mieszkańcom, pamiętając o towarzyszącej akcji informacyjnej. Potem przyjdzie czas na analizę opinii i przygotowanie właściwego projektu uchwały.

Ustalono, że pierwsze lutowe posiedzenie Zespołu rozpocznie się od analizy uwag złożonych w 2013 do protokołów przez członków komisji czuwających nad przebiegiem naboru zadań w ubiegłym roku. Dodatkowo podjęto decyzję o przygotowaniu ankiety dla mieszkańców, celem zapoznania się z ich spostrzeżeniami.

- Mimo iż dużo spostrzeżeń zostało odnotowanych do protokołów, chcieliśmy uniknąć sytuacji, w której nie zwrócimy uwagi na inne obszary w JBO, które nie zostały do tej pory wskazane - mówi Ewa Sidełko-Paleczny.

W przeddzień zakończenia akcji do urzędu wpłynęło ponad 100 odpowiedzi od mieszkańców. Będą one teraz grupowane wedle zagadnień.

- Rozczaruję pewnie tych z Państwa, którzy założyli, że ilość ankiet dotycząca danego postulatu będzie o czymś przesądzać. Nie. Zespół chce mieć zidentyfikowane wszystkie uwagi mieszkańców. Decyzje o wprowadzeniu nowych zapisów będziemy dyskutować oraz podejmować kolegialnie i w oparciu o obowiązujące przepisy - wyjaśnia Ewa Sidełko-Paleczny. - Uspokajam przy okazji Panów: Przewodniczącego Rady Miejskiej i Posła - uwagi od organizacji pozarządowych miały być i będą opiniowane! Nie trzeba było zatem przygotowanej przez Zespół ankiety bez jego wiedzy kierować do dodatkowych odbiorców. Taka praktyka jest nieelegancka.

Pierwsze spotkanie zespołu, na którym analizowane będą zapisy JBO na 2015 r. odbędzie się na początku lutego. W międzyczasie w Urzędzie Miejskim trwają prace związane z uruchomieniem przetargów na zadania wyłonione w pierwszej edycji JBO.