Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Niebezpieczne ślizgawki

13 grudnia 2013, 09:33

fot. © Dudarev Mikhail - Fotolia.com

fot. © Dudarev Mikhail - Fotolia.com

Panująca aura nie jest na razie typowo zimowa, w najbliższym czasie można się jednak spodziewać typowych dla tej pory roku przymrozków i śnieżyc, które spowodują, że na zbiornikach wodnych pojawi się lód. Mimo że może to zachęcać do organizowania zabaw w takich miejscach warto pamiętać, że wiąże się z tym wiele niebezpieczeństw. Na łyżwy zdecydowanie lepiej wybrać się na najbliższe lodowisko.

Dzikie lodowisko stanowi zagrożenie dla wszystkich osób, które w danym momencie znajdują się na lodzie. Zawsze trzeba mieć świadomość tego, że lód może się załamać pod ciężarem ciała a kąpiel w lodowatej wodzie może skończyć się tragicznie. Również zalegający na pokrywie lodowej śnieg potrafi być bardzo zdradliwy. Pod warstwą śniegu nie widać np. przerębli i innych niebezpiecznych miejsc. Dodatkowo śnieg obciąża taflę lodu zmniejszając jego wytrzymałość. Szczególnie niebezpieczne jest urządzanie ślizgawek na dużych akwenach wodnych, takich jak np. jaworznicka Sosina, ponieważ ciężko ocenić tam grubość lodu.

Zasady bezpiecznego zachowania się na lodzie:

 • Zawsze! chcąc wejść na pokryty lodem zbiornik wodny weź pod uwagę możliwość załamania się lodu pod tobą.
 • Wchodząc na pokryty lodem akwen asekuruj się krótkimi pałkami wyposażonymi w metalowe krótkie szpikulce lub tyczką niesioną poziomo. W przypadku załamania się lodu przybory te pomogą utrzymać się na powierzchni.
 • Pamiętaj o gwizdku, którego możesz użyć w razie niebezpieczeństwa.

Jeśli lód się pod tobą załamie postępuj w następujący sposób:

 • Nie wykonuj gwałtownych ruchów.
 • Natychmiast wołaj o pomoc.
 • Jeśli masz - użyj gwizdka.
 • Spróbuj wydostać się na lód w kierunku z którego przyszedłeś. W tym celu załamuj przed sobą lód tak daleko jak będzie to możliwe. Jeśli lód nie będzie się już załamywał wydostań się na niego.
 • Po lodzie poruszaj się czołgając, a w miarę jak lód będzie grubszy na czworakach.
 • Znajdź ciepłe schronienie najszybciej jak to jest możliwe.
 • Jeśli nie możesz wydostać się na lód, wołając o pomoc pozostań nieruchomy. Ograniczysz w ten sposób straty ciepła z organizmu.

Jeśli zauważyłeś, że pod kimś załamał się lód:

 • Alarmuj!
 • Posłuż się długą liną, szalikiem, gałęzią, ubraniem lub czymkolwiek innym, czym mógłbyś wyciągnąć poszkodowanego.
 • Do osoby będącej w wodzie podchodź na czworakach, czołgając się lub pełzając, unikając wejścia na cienki lód.
 • Po wyciągnięciu osoby z wody udziel pierwszej pomocy.
 • Jeśli osoba może się poruszać, zmień jej jak najszybciej ubranie na suche lub chociaż wyżmij to, które ma na sobie mokre.
 • Jeśli osoba jest nieprzytomna lub nie może się poruszać unikaj niepotrzebnego jej przemieszczania. Nie zdejmuj z niej mokrych rzeczy.
 • W celu ochrony przed utratą ciepła okryj ją kocem lub jakimikolwiek ubraniami.
 • Poczekaj na przyjazd karetki pogotowia.
 • Osobie przytomnej możesz podać osłodzony, ciepły (ale nie gorący!) napój.
 • Poszkodowanego nie wolno polewać ciepłą wodą, ani podawać mu alkoholu! Szybkie rozgrzewanie ciała może doprowadzić do niebezpiecznego szoku termicznego!

Koniecznie trzeba pamiętać, że ratując osobę, pod którą załamała się pokrywa lodowa, nie wolno zbliżać się do powstałego przerębla w postawie stojącej, gdyż w ten sposób zwiększamy punktowy nacisk na lód, który może się niespodziewanie pod nami załamać. Jeśli w zasięgu ręki znajduje się długi przedmiot (np. szalik, konar, dłuższy kij), należy go wykorzystać i próbować podczołgać się na odległość równą długości posiadanego przedmiotu i starać się podać jego koniec ratowanemu. Po wyciągnięciu osoby z wody należy ją ciepło okryć (np. płaszczem lub kurtką) i jak najszybciej przetransportować do ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec dalszemu wychładzaniu organizmu.

Aby zapobiec niebezpiecznym zdarzeniom powinniśmy korzystać tylko z lodowisk albo sztucznie utworzonych ślizgawek. Taka zabawa będzie na pewno dużo bardziej bezpieczna i przyjemna!