Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

SKO wydało orzeczenie ws. kopalni

22 sierpnia 2012, 12:14

W styczniu tego roku miasto odmówiło wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Spółce Węglowej Jaworzno Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu wydobycia węgla kamiennego z obszaru górniczego byłej kopalni Jan Kanty. Od wydanej decyzji - w terminie - odwołał się wnioskodawca - Spółka Węglowa Jaworzno. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

SKO rozpatrzyło odwołanie i zdecydowało, że konieczne są wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentacji, mające istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy - wyjaśnia Bronisława Chechelska-Paliga, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. - Jeśli, wezwana do uzupełnienia, Spółka Węglowa Jaworzno Sp. z o.o. złoży stosowne dokumenty, procedura wydawania decyzji będzie kontynuowana.

W związku z powyższym na tablicach ogłoszeń we wszystkich budynkach Urzędu Miejskiego oraz w gablotach informacyjnych na Podłężu, Chropaczówce, Gigancie, Leopoldzie, Komunie, Niedzieliskach, Osiedlu Stałym i Osiedlu Awaryjnym (ul. Martyniaków), pojawiły się stosowne obwieszczenia.