Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

O podatkach na sesji

6 grudnia 2013, 14:44

Radni klubów Platforma Obywatelska, Skutecznie dla Jaworzna i Wspólnie dla Jaworzna zdecydowali o obniżeniu podatków, a tym samym zmniejszeniu wpływów do budżetu miasta w 2014 roku. W przeliczeniu na jednego podatnika kwota oszczędności będzie symboliczna i wyniesie ok. 10 zł, jednak dla całego budżetu miasta oznacza to stratę prawie 2,2 mln zł. Tym samym radni nie poparli propozycji prezydenta o pozostawieniu podatku na niezmienionym poziomie z 2013 r.

Niestety ciągle bez odpowiedzi pozostały pytania, z jakich wydatków należy zrezygnować, by "domknąć" przyszłoroczny budżet. Dla przykładu brakująca kwota wystarczyłaby na całoroczne oświetlenie miasta, wykonanie ponad 10 km dróg gruntowych czy też Jaworznicki Budżet Obywatelski. Podczas sesji pomysłodawcy obniżek z klubów PO, SdJ i WdJ nie potrafili jednak wskazać, z czego w konsekwencji trzeba będzie zrezygnować.

Głównym argumentem, który miał uzasadniać zmiany, była troska o lokalnych przedsiębiorców.

Ze spotkań z przedsiębiorcami wynika, że problemem dla nich nie są lokalne opłaty i podatki, a prawdziwymi utrudnieniami w prowadzeniu działalności są obowiązujące w naszym kraju przepisy - tłumaczy Wiesław Więckowski, radny PiS. - Dlatego chcieliśmy zaapelować do jaworznickich parlamentarzystów o podjęcie działań mających na celu zmianę ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochrona miejsc pracy. Propozycja radnych PiS i JMM nie została jednak wprowadzona do porządku obrad. Głosami klubów PO, WdJ i SdJ projekt uchwały został skierowany do prac w komisjach RM.