Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Zalecenia Ministerstwa Zdrowia
- materiał informacyjny w sprawie koronawirusa
>
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Mobilne stanowisko ZIP w urzędzie

26 listopada 2013, 11:01

Tylko do piątku, 29 listopada mieszkańcy Jaworzna mogą pobrać swój login i hasło do serwisu, który on-line udostępnia zarejestrowanym użytkownikom dane o ich leczeniu gromadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W budynku Urzędu Miejskiego na Placu Górników 5 stanął mobilny punkt Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

Punkt jest dostępny dla jaworznian od 25 do 29 listopada w godzinach od 9.30 do 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Górników 5. Aby otrzymać dane dostępowe, wystarczy być osobą pełnoletnią i okazać dowód osobisty.

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym w bezpieczny sposób on-line zarejestrowanym użytkownikom dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dzięki ZIP, po zarejestrowaniu się na stronie internetowej zip.nfz.gov.pl i odebraniu w delegaturze lub siedzibie Oddziału Wojewódzkiego NFZ osobistego loginu i hasła, pacjent może w każdej chwili zweryfikować wykonane na jego rzecz usługi. W dniach 25-29 listopada pracownicy i goście Urzędu Miejskiego w Jaworznie będą mogli uzyskać dane dostępowe do ZIP bez konieczności odwiedzania Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach czy delegatur w Bielsku-Białej, Częstochowie, Dąbrowie-Górniczej, Gliwicach i Rybniku. Wystarczy, że z dowodem osobistym przyjdą do mobilnego punktu ZIP, który w godz. 9.30-15.00 będzie stał w Urzędzie Miasta w Jaworznie (Plac Górników 5).

System ZIP dostarcza pacjentowi informacji m.in.:

  • gdzie i kiedy się leczył i ile zapłacił za to NFZ,
  • gdzie i kiedy wykupił refundowaną receptę i ile zapłacił za to NFZ,
  • gdzie złożył deklarację do lekarza POZ, pielęgniarki lub położnej,
  • czy jest ubezpieczony,
  • w kolejce do których uzdrowisk i specjalistów czeka,
  • informacji dotyczących realizacji wniosków ortopedycznych.

Dodatkowo poprzez portal pacjent ma dostęp do istotnych dla niego treści dotyczących np. programów profilaktycznych, leczenia za granicą, informacji gdzie można otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, praw pacjenta itp.   

Zintegrowany Informator Pacjenta został uruchomiony 1 lipca 2013 r. w całej Polsce. Z systemu mogą korzystać: osoby ubezpieczone (w tym członkowie rodzin), osoby ubezpieczające się dobrowolnie, osoby nieubezpieczone uprawnione do świadczeń, osoby nieubezpieczone, ale mające prawo do świadczeń w przeszłości. Zarówno rejestracja jak i korzystanie z serwisu są bezpłatne.  

Od początku lipca do połowy września w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta w województwie śląskim zarejestrowało się 27,5 tys. użytkowników. Więcej informacji na temat ZIP: zip.nfz.gov.pl oraz pod numerem infolinii: 32 / 735 16 00.