Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

JBO: konferencja podsumowująca

28 października 2013, 11:43

Szansą na przypomnienie kolejnych etapów projektu Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego oraz omówienie ostatecznych wyników głosowania, była specjalna konferencja podsumowująca realizację JBO, w której wzięli udział m.in. pomysłodawcy zwycięskich przedsięwzięć oraz mieszkańcy.