Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Finał "Trzeźwego Umysłu"

23 października 2013, 08:35

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" nagrodziło 41 uczniów z naszego miasta. Laureaci konkursu wykazali się szczególnymi umiejętnościami literackimi oraz plastycznymi, gdyż właśnie na tych dwóch płaszczyznach przebiegła rywalizacja. Ponadto Jaworzno, za aktywne zaangażowanie się w projekt, otrzymało okolicznościowe certyfikaty i medal.

Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" jest realizowaną od 2002 roku ogólnopolską akcją podejmującą problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

Tegorocznej kampanii towarzyszyły dwa hasła: „Na tropie piękna" oraz "Dzielę się pięknem". Pierwsze z nich dedykowane było uczniom szkól podstawowych kolejne natomiast odnosiło się do gimnazjalistów. Konkursowicze mieli przygotować prace wyrażone w sposób plastyczny bądź literacki, dotyczące pięknych miejsc, okolic, lub osób. Zmagania miały na celu wyodrębnić „coś” pięknego z otoczenia, „coś” co sprawia radość i wzbudza poczucie przynależności bezpieczeństwa i akceptacji.

Ponadto w „konkursach ulotkowych” udział wzięli również uczniowie jaworznickich szkół podstawowych i gimnazjalnych, których zadaniem było odpowiedzieć na 5 pytań testowych związanych z zabytkami Polski. Ostatni konkurs pn. "Szukamy Młodych Mistrzów – Lokalni Liderzy" odbył się z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych, którzy z kolei przedstawili własne osiągnięcia służące lokalnej społeczności.

Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" to projekt długofalowy, którego istotą jest współpraca z samorządami lokalnymi w całym kraju. Każdego roku do zaangażowanych w akcję miast i gmin trafiają pakiety edukacyjne w postaci kolorowych wydawnictw adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli.