Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Odnowione placówki oświatowe

17 października 2013, 10:44

Ponad 5 mln zł miasto przeznaczyło na gruntowną termomodernizację kolejnych czterech jaworznickich placówek oświatowych. Dzięki temu budynki zyskały nowe oblicze oraz zdecydowanie zwiększył się także komfort ich użytkowania.

Zakończono termomodernizację budynków: Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej nr 22 oraz Przedszkola Miejskiego nr 18. W ramach prac budynki zostały docieplone, wymieniono stolarkę drzwiowa i okienną, kotły grzewcze oraz instalacje c.o., a także zapewniono izolacje przeciwwilgociowa i termiczną. Prace pochłonęły nieco ponad 5 mln zł, z czego prawie 4 mln zł stanowi dofinansowanie pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - Realna Odpowiedź Na Realne Potrzeby.

- Wszystkie prace remontowe zostały wykonane kompleksowo, co w znaczący sposób podniosło standard użytkowania budynków, a także zapewniło ciepłe i bardziej komfortowe warunki zarówno uczniom, przedszkolakom jak i gronu pedagogicznemu - wyjaśnia Tadeusz Kaczmarek, zastępca prezydenta miasta. - Nie bez znaczenie pozostaje również fakt, iż przeprowadzone remonty wywrą pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego.