Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Nowe przejścia dla pieszych wyznaczone

11 października 2013, 10:33

Zakończyły się prace związane z lokalizacją nowych przejść dla pieszych. Podczas odnawiania oznakowania poziomego nowe "zebry” pojawiły się w różnych dzielnicach miasta. Ponadto w ramach prac dobudowano nowe odcinki chodników oraz obniżono krawężniki.

- Jednym z pierwszych miejsc, gdzie przeprowadzono prace było skrzyżowanie ul. Wyzwolenia z ul. Ks. Mroczka w Ciężkowicach - wyjaśnia Nikodem Motyka, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. - Powstał tam nowy fragment chodnika i ściek odprowadzający wody opadowe do nowego przykanalika, wyznaczono również przejście dla pieszych.

Kolejne przejście zostało usytuowane na ul. Wilkoszyn w rejonie cmentarza komunalnego. Wprowadzenie tej zmiany w organizacji ruchu było możliwe dzięki wybudowaniu chodnika, który połączył nowe przejście z istniejącym peronem przystankowym.

- Dotychczas w tym miejscu funkcjonowało pobocze gruntowe. W celu uprzedzenia kierujących o nowym przejściu dla pieszych zabudowano znaki ostrzegawcze - mówi Nikodem Motyka. - Przypominamy, że ten odcinek ul. Wilkoszyn znajduje się w terenie zabudowanym. W związku z tym  obowiązuje ograniczenie prędkości do 50/60 km/h. Piesi powinni pamiętać, że przejście dla pieszych jest dla nich nie tylko przywilejem, ale i obowiązkiem. Zabrania się przekraczania jezdni w miejscach innych niż wyznaczone przejście dla pieszych, w odległości do 100 m od tego przejścia.

Nową organizację ruchu wprowadzono także na ul. Chopina. Dokonano korekty liczby i położenia przejść dla pieszych. Przejście przebiegające w najbliższym sąsiedztwie ekranów dźwiękochłonnych - ze względu na ograniczenie wzajemnej widoczności pieszy-kierujący pojazdem, a z uwagi na fakt, iż z tego odcinka drogowego korzysta wiele pojazdów o dużym tonażu - zostało przeniesione w głąb ul. Chopina. Nowe przejście dla pieszych zastąpiło również jedno z dotychczas funkcjonujących.

- Bez tej korekty, na tym krótkim odcinku ul. Chopina, funkcjonowałyby dwa kolejne przejścia dla pieszych zlokalizowane w odległości nie większej niż 50 m. Wprowadzone zmiany przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowania ul. Chopina - dodaje Nikodem Motyka.

Przejścia dla pieszych zostały odnowione m.in. także w Jeleniu, Długoszynie, Osiedlu Stałym, Gigancie oraz Ciężkowicach.