Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Zalecenia Ministerstwa Zdrowia
- materiał informacyjny w sprawie koronawirusa
>
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sprawdzian służb

10 października 2013, 10:12

fot. © illustrez-vous - Fotolia.com

fot. © illustrez-vous - Fotolia.com

Wypadek składu kolejowego, połączony m.in. z zagrożeniem chemicznym, uszkodzeniem przepompowni ścieków i pożarem, to scenariusz ćwiczeń służb ratowniczych, jakie odbędą się w piątek - 11 października - w rejonie ul. Batorego. We wspólnym treningu wezmą udział funkcjonariusze Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej oraz pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Koordynowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego UM ćwiczenia będą kolejnym sprawdzianem przygotowania i współpracy służb działających na terenie naszego miasta. Scenariusz zakłada równoczesne wystąpienie kilku poważnych zagrożeń, w tym życia i zdrowia ludzkiego, dlatego koordynacja działań będzie musiała stać na najwyższym poziomie. W akcji ratowniczej weźmie udział 9 zastępów Straży Pożarnej oraz 7 radiowozów Policji i Straży Miejskiej, a także prawie 70 funkcjonariuszy. Ponadto w ćwiczenia zaangażowanych będzie prawie 20 pracowników MPWiK wyposażonych w pojazdy i sprzęt specjalistyczny. Oprócz samej akcji w terenie, biorące udział w manewrach jednostki spotkają się na specjalnym spotkaniu, podczas którego omawiane będą wyniki i przebieg akcji.

Początek ćwiczeń zaplanowano na godz. 9.00, a sama akcja powinna potrwać ok. 1,5 godziny. W tym czasie kierowcy i piesi powinni liczyć się z utrudnieniami w ruchu w rejonie przejazdu kolejowego na ul. Batorego. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonej akcji oraz stosowanie się do poleceń osób zabezpieczających teren i kierujących ruchem.