Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Nowi uczniowie jaworznickich szkół

8 października 2013, 12:36

Przełom września i października to czas niezwykle ważnych uroczystości we wszystkich szkołach podstawowych. Właśnie wtedy w poczet społeczności szkolnej przyjmowane są pierwszaki, które składają uroczystą przysięgę i są pasowane na uczniów. W tym roku, w Jaworznie do uczniowskiego grona zostało przyjętych w sumie 772 sześcio i siedmiolatków.

Jedna z uroczystości pasowania odbyła się w ubiegły czwartek - 3 października - w Szkole Podstawowej nr 22 w Jeleniu. Wśród zaproszonych na akademię gości znaleźli się m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Kaczmarek, radni Rady Miejskiej oraz oczywiście rodzice pierwszaków.

Młodzi uczniowie przed samym pasowaniem zaprezentowali przybyłym swoją wiedzę i umiejętności w przygotowanym programie artystycznym i "muzycznym egzaminie" na pierwszaka. Po celująco zdanym sprawdzianie i teście na "cytrynowy uśmiech" dzieci zostały przyjęte do społeczności szkolnej. Pasowania symbolicznym ołówkiem dokonała dyrektor placówki Maria Świat.

Po uroczystości nowo mianowani uczniowie odebrali gratulacje, prezenty i pamiątkowe dyplomy od grona pedagogicznego, zaproszonych gości i rodziców.
 

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek